McKenzie / MDT

MDT Står för Mekanisk Diagnostik och Terapi, men kallas också McKenziemetoden efter dess grundare Robin McKenzie, Nya Zealand. 
Symtom från rygg, nacke eller andra leder kan bedömas utifrån MDT-konceptet. Efter en mängd frågor om bakrunden till dina besvär kommer du att få göra specifika rörelser och pröva olika positioner.
Därefter kan dina besvär klassificeras och du kan få effektiva övningar mot smärtan.
Eftersom de flesta besvär från kroppens leder och muskler kommer tillbaka vid vissa belastningar, rörelser, sittande ställning mm är den stora vinsten att du får verktyg att förebygga problemen.

Du kommer också att få träna på att hitta din optimala hållning för att uppnå bästa möjliga resultat.

Metoden är spridd över hela världen. Kvaliteten säkerställs genom en internationell Examen i MDT.

Metoden etablerades i Sverige på -90 talet.
Läs mer › › › www.mckenzie.se