Ortopedisk Kirurgisk Rehab

I samband med operationer i ryggrad eller leder gör fysioterapeuten en undersökning och bedömer vad du behöver träna före och / eller efter ett kirurgiskt ingrepp. 

Vanliga behandlingsområden; 

• Frakturer och ledbandsskador

• Proteskirurgi i höft, knäled och axel

• Ryggoperationer

Mycket ofta sker ingreppen med titthålsoperation (artroscopi). Träningen är alltid individuellt utformad och sker med specifika övningar för att öka kondition, rörlighet, styrka, balans och funktion. 

Du får jobbar med både hemövningar och tillsammans med din fysioterapeut i vårt rehabgym. Vi utvärderar resultatet efteråt och följer utarbetade riktlinjer och nationella vårdprogram. 

(tex.Axelina, artrosskolan, ryggkir.vårdprogram)