Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

OMT står för Ortopedisk Manuell Terapi.

Metoden grundar sig på en helhetssyn på dig som patient. Efter en muntlig genomgång av bakgrunden till dina besvär gör vi en noggrann undersökning av dina muskler, leder och nerver.

Vi resonerar runt din hållning, nuvarande träning och arbetsställning. 

Efter en klinisk bedömning får du behandling där vi använder oss av manuella tekniker och utöver det får du ett individuellt anpassat träningsprogram.

Vi hjälper dig att hitta den hållning, arbetsställning samt den träningsmetod som passar dig bäst. I behandlingen ingår att ge dig kunskap om uppkomsten till dina besvär, så att du i möjligaste mån skall kunna förebygga dina problem. 

OMT- Ortopedisk Manuell Terapi är en internationell specialistutbildning för fysioterapeuter som baseras på klinisk vetenskap. Utbildningen avslutas med en internationell examen i OMT.

Läs mer › › › www.omtsweden.se