Rehabträning

Efter skada behöver träningen oftast anpassas.

Din skada undersöks och bedöms av fysioterapeut för att hitta rätt nivå på belastning. Efter det akuta stadiet, då eventuell blödning och svullnad läkt, startar din anpassade träning / rehabilitering.

Därefter stegras träningen för att till slut nå full belastning. 

Du får hjälp av din fysioterapeut att sätta ihop ett individuellt anpassat träningsprogram som du kan träna hemma, i vårt gym eller i den tränings lokal som passar dig. 

Målet är att du så snabbt som möjligt ska kunna återgå till din tidigare aktivitetsnivå eller idrott.