Stresshantering

En för hög spänning i muskulaturen gör till slut ont. Det kan yttra sig som nack / skuldersmärta, spänningshuvudvärk eller mer generell kroppsvärk.

På Friskispraktiken utgår vi från en helhetssyn där patienten och fysioterapeuten tillsammans jobbar fram en aktiv rehabilitering. Med hjälp av fysisk aktivering, akupunktur, avslappning, mobilisering och stödsamtal hjälps vi åt att hitta en lösning som ger ökat välbefinnande.

Vi har kompetens och kunskap inom kognitiv
beteendeterapi (KBT), motiverande samtal,
coaching och mindfulness.